Head Office

  • 439-63 Cheongo-ro Cheongbuk-eup, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
  • Tel. +82-31-683-4451
  • Fax. +82-31-683-4452

Second Factory

  • 36-76 Oseongsandan-ro Oseong-myeon, Pyeongtaek-si, Gyeonggi-do
  • Tel. +82-31-681-4451
  • Fax. +82-31-681-4457

Asan Factory

  • 96-17 Woram-ro 436beon-gil Eumbong-myeon, Asan-si, Chungcheongnam-do
  • Tel. +82-41-548-3261
  • Fax. +82-31-548-3262